Trygfondens Familiehus er 100 pct. afhængig af store som små økonomiske donationer, og du er som bidragsyder med til både at sikre driften af huset, men også i høj grad trivslen for familierne.

Bamser i Familiehuset

Alle donationer går direkte til huset, til drift, til løn af de fastansatte, vedligeholdelse, mad og ikke mindst til legetøj, aktiviteter for børnene og hvad der ellers skal til for at skabe et "hjem" for familierne.

Der findes forskellige muligheder for støtte til Familiehuset.

Gavekort og specifikkedonationer:

Vi har stor nytte og glæde af økonomiske donationer til drift, specifikke formål eller f.eks. gavekort til butikker, hvor vi kan indkøbe konkrete artikler til den daglige drift - alt lige fra kaffe, vaskepulver, rengøringsartikler, køkkenrulle, legetøj, mad etc.

Familiehuset som velgørende forening 

Vi er godkendt efter ligningslovens §8A. Det betyder, at donationer på op til 15.900 kr. kan trækkes fra i SKAT på selvangivlsen. Der skal oplyses cpr. nummer eller cvr. nummer, hvis donationen er fra en virksomhed. Herefter oplyser vi SKAT om din donation.

Vi skal hvert år have mindst 100 donationer á mindst kr. 200. for at være godkendt som velgørende institution. Vil du hjælpe os med at nå i mål med dette skal du oplyse navn og CPR eller CVR sammen med donationen.

Særligt store donationer

Donationer på min. kr. 10.000 vil blive synliggjort på vores hjemmeside og beløb på min. kr. 30.000 vil yderligere blive synliggjort i husets foyer.

Værelsesadoption

Man kan også vælge at adoptere ét af vores 12 værelser i ét år for kr. 50.000 - dette synliggøres på hjemmesiden, på sponsortavlen og på det pågældende værelse. I 2016/2017 vil en ny udvidelse af Familiehuset stå klar med yderligere 10 værelser.

Praktisk i forhold til donationer:

Alle donationer bedes indsættes på: 

Sparekassen Kronjylland

Reg.nr: 7565 kontonr: 0001018543

Eller via MobilepPay på 16237

HUSK AT OPLYSE NAVN OG CPR/CVR nummer HVIS DU ØNSKER FRADRAG FOR DIN DONATION

Ved større donationer eller værelsesadoption kontaktes daglig leder Vinni Stenholt på 30 92 23 04
eller via mail vinnsten@rm.dk